La Llosa emprén l’ampliació de l’arxiu municipal

L’Ajuntament de La Llosa ha iniciat les obres d’ampliació de les dependències municipals dedicades a l’arxiu. L’actuació permet dedicar 70 metres quadrats, que anteriorment eren terrassa del mateix edifici consistorial, per a l’ampliació del servei d’arxiu. Les obres es financen a través d’una subvenció de la Generalitat Valenciana per accessibilitat, perquè la seua comesa és afermar a la mateixa altura les noves dependències amb la connexió d’ascensor. D’aquesta manera, es garanteix l’accés a totes les persones siga com siga la seua condició.