Comença el programa EXPLUS 2023

Amb data 25/09/2023 s’ha iniciat el Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys de 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència), en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 de la Comunitat Valenciana, o qualsevol altre fons de la Unió Europea – Programa EXPLUS 2023.

La subvenció rebuda pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA ascendeix a 18.401,83 € € i s’ha contractat un mantenidor d’edificis per a fer tasques de neteja manteniment en Col·legi i altres edificis municipals. Es tracta d’una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Programa cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 i l’Ajuntament de La Llosa.

Aquesta actuació té com a objectiu específic millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació i en particular de les persones desocupades de llarga duració, els grups desfavorits en el mercat laboral i de les persones inactives.