La Llosa millorarà l’àrea industrial de l’entorn del camp de futbol

L’Ajuntament de La Llosa dedicarà 63.662 euros per a millorar una àrea industrial al voltant del magatzem de cítrics existent i el camp de futbol. Les obres han sigut adjudicades a l’empresa Consbe SL.

L’alcalde, Ximo Llopis, ha indicat que “des de fa anys estem treballant per a habilitar nou sòl industrial i millorar les infraestructures de l’existent. L’objectiu és crear espais adequats per a les empreses i fer atractiva la seua implantació. Amb això estem aconseguint consolidar llocs de treball en el municipi”.

En la zona que serà objecte de millora es crearà un mur de contenció per a evitar la cessió del terreny. Així mateix, s’asfaltarà una part del carrer i es crearan places d’aparcament. L’ajuda per a la millora del polígon procedeix de la Generalitat Valenciana.

L’objectiu és fer més atractiva la zona amb la millora del vial i millorar les condicions globals de l’àrea empresarial. L’activitat econòmica a La Llosa ha suposat que la localitat supere els 1.000 habitants i s’acoste als 1.100.