Política de privacitat

A l’Ajuntament de La Llosa estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, el Ajuntament de La Llosa, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils).Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L’ Ajuntament de La Llosa és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Delegat de Protecció de Dades. Per a què tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per aquest Ajuntament. En el seu cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, Quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l’Ajuntament d’una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d’interessos vitals i en uns altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.

Per quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten els conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, sempre que el ciutadà no sol·licite la supressió de les seues dades. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Los datos que nos proporciona podrán ser comunicados a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente relacionados con funciones legítimas de persona cedente y persona cesionaria, como a las entidades u organismos a los que exista obligación legal de realizar comunicaciones de datos, entidades u organizaciones públicas o privadas con las que lleguemos a acuerdos para desarrollar proyectos, sociales, culturales o deportivos o acuerdos de colaboración, etc.Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de l’Ajuntament, en línia a través de la Seu Electrònica d’aquest, així com en l’adreça de correu electrònic info@lallosa.es. A aquest efecte i per a més informació, pot informar-se trucant al telèfon.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant la Agència Espanyola de Protecció de dades.

Ajuntament de La Llosa
Plaça Espanya, 14
Tel: 962 610 542
email: info@lallosa.es
Seu Electrònica: https://lallosa.sedelectronica.es
Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es